جنگ با اسپانیا

پادشاهی پرتغال در قرن پانزدهم علیه اسپانیا جنگ‌ به‌ راه انداخت و با انگلستان متحد شد. از آن به‌بعد، عصر اکتشافات پرتغالی‌ها شروع شد. آنها کارشان را با ماجراجویی در سواحل مراکش آغاز کردند و پس از آن به جزایر قناری، مادیرا، آزور و کیپ‌ورد رسیدند. پس از تأسیس بنادر تجاری در سواحل آفریقا، به اکتشاف ادامه دادند و حتی به ژاپن، آمریکای جنوبی و برزیل لشکر کشیدند و در آنها پایگاه‌هایی ساختند.

در سال ۱۵۷۸، پادشاه پرتغال در یکی از نبردهایش با اسپانیا قدرت خود را از دست داد. پس از آن، پرتغال تا سال ۱۶۴۰ زیر سیطره اسپانیا بود. در این سال، پرتغال باز هم به استقلال دست یافت، اما هرگز به آن قدرت بزرگ سابق تبدیل نشد.

تأسیس حکومت جمهوری

سال ۱۹۱۰ جمهوری‌خواهان بر پادشاه پرتغال پیروز شدند و حکومت جمهوری را تشکیل دادند، اما این حکومت هم دیری نپایید. در سال ۱۹۲۶ در پرتغال یک کودتای نظامی انجام شد که به سلطه جمهوری‌خواهان پایان داد.

بعد از روی‌کارآمدن نظامیان، رژیمی فاشیستی تشکیل شد که در سال ۱۹۷۴ با انقلاب گل میخک سرنگون شد. ارمغان این انقلاب انتخاباتی آزاد با حضور احزاب سیاسی متعدد و استقلال تمام مستعمره‌های پرتغالی بود. قانون اساسی پرتغال امروزی یادگاری از آن دوران است.

کشور پرتغال یکی از کشورهای مؤسس ناتو، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و انجمن تجارت آزاد اروپاست. این کشور از سال ۱۹۸۶ به‌بعد وارد جامعه اقتصادی اروپا و اتحادیه اروپای کنونی شده است.

جغرافیا

مطابق نقشه پرتغال یک‌ششم شبه‌جزیره ایبری در جنوب غربی اروپا را در بر گرفته است. کشور پرتغال در شمال و شرق با اسپانیا هم‌مرز است و در جنوب و غرب به اقیانوس اطلس می‌رسد. در غرب و جنوب غربی این کشور، مجمع‌الجزایر آزور و مادیرا قرار گرفته‌اند که بخشی از کشور پرتغال‌اند. پرتغال کشور بزرگی نیست، اما تنوع جغرافیایی زیادی دارد؛ از سواحل و دشت‌های کم‌ارتفاع گرفته تا رشته‌کوه سربه‌فلک‌کشیده استرلا.

مردم پرتغال

بیش از ۹۰درصد جمعیت این کشور را پرتغالی‌ها تشکیل می‌دهند و تعداد کمی افراد برزیلی‌، چینی و اهالی مستعمرات سابق پرتغال در آفریقا و آسیا در این کشور زندگی می‌کنند.

بیشتر مردم این کشور به زبان پرتغالی صحبت می‌کنند و به مسیحیت کاتولیک اعتقاد دارند. جمعیت یهودیان در پرتغال بسیار اندک است، زیرا در اواخر قرن پانزدهم در جریان تفتیش عقایدی که اتفاق افتاد، یهودیان این سرزمین مجبور به تغییر مذهب یا مهاجرت شدند.